Izlo­žba o Bo­ri­sla­vu Gri­go­ro­vi­ću u Mu­ze­ju Na­rod­nog po­zo­ri­šta

1 od
Prethodna Sledeća

Detalji oglasa

  • ID oglasa: 61579

  • Dodato: 28/12/2021

  • Stanje: Novo

  • Lokacija: Srbija

  • Grad: Beograd

  • Pregledi: 136

Opis

Izlo­žba o ju­go­slo­ven­skom po­zo­ri­šnom, TV i film­skom re­di­te­lju, glum­cu i sce­na­ri­sti, profesoru Bo­ri­sla­vu Gri­go­ro­vi­ću, au­torke Dra­gi­ce Ga­će­še, bi­će otvo­re­na 29. de­cem­bra u 18 ča­so­va u Mu­ze­ju Na­rod­nog po­zo­ri­šta.

Za više informacija: https://cityguide.rs/proizvod/izlozba-o-borislavu-grigorovicu-u-muzeju-narodnog-pozorista/

Ponude

Ponude : 0  ponude na ovom oglasu

Hajde da napravimo vašu ponudu

Samo registrovani korisnici mogu postaviti ponudu *

Cena oglasa

classiera loader

Komentari